Projekt Renault FT-17

Prace nad rekonstrukcją czołgu Renault FT-17 prowadzone są w Pracowni Konserwacji Sprzętu Ciężkiego Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie.

Harmonogram prac zakłada przeprowadzenie trzech etapów.

Etap pierwszy ma na celu odbudowanie bryły czołgu wraz z ogonem.
Czołg Renault FT-17 weźmie udział w defiladzie z okazji dnia Wojska Polskiego 15 sierpnia 2013 roku w Warszawie. Przemierzy trasę korzystając z pomocy lawety.

Etap drugi ma na celu przywrócenie Renault FT-17 sprawności mechanicznej z wykorzystaniem napędu zastępczego.
Publiczna prezentacja zaplanowana jest w dniu 11 listopada 2013 roku w trakcie obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

Etap trzeci zakłada odbudowę oryginalnego układu jezdnego i wyposażenia wewnętrznego czołgu.

I. Prace przygotowawcze.

I.1. Inwentaryzacja czołgu.
fotorelacjaFotorelacja
I.1.1.Wykonanie dokumentacji fotograficznej każdego elementu czołgu wraz z opisaniem stanu technicznego.100%
I.1.2.Wykonanie listy brakujących podzespołów. 100%
I.1.3.Poszukiwanie numerów seryjnych.100%
I.1.4.Dokumentacja zachowanych numerów zachowanych na poszczególnych elementach.100%
I.2.1.Podział podzespołów czołgu na: zniszczone nie do naprawy, uszkodzone, dobre.100%
I.2.2.Wykonanie dokumentacji elementów uszkodzonych zakwalifikowanych do naprawy.100%
I.2.3.Określenie technologii naprawy uszkodzonych elementów.100%
I.3.Nawiązanie współpracy ze specjalistami z Francji.100%
fotorelacjaFotorelacja
fotorelacjaFotorelacja
I.3.1.Poznanie doświadczeń i problemów z jakimi borykali się Francuzi podczas renowacji FT-17100%
I.3.2.Próba pozyskania dokumentacji czołgu.100%
I.3.3.Ustalenie warunków współpracy podczas wykonania remontu
FT-17
100%
I.4.Poszukiwania oryginalnego silnika do Renault FT-1745%

II. Demontaż czołgu

II.1.Demontaż wieży.100%
fotorelacjaFotorelacja
II.2.Demontaż układu jezdnego.100%
II.3.Demontaż kadłuba. 100%
II.4. Demontaż elementów układu napędowego. 100%

III. Naprawa i przygotowanie czołgu do montażu (etap I).

III.1.Mycie elementów100%
III.2.Czyszczenie powierzchni czołgu ze starych powłok lakierniczych i rdzy.100%
III.3.Gruntowanie powierzchni.100%
III.4.Prostowanie pogiętych elementów.100%
III.5.Pozyskanie lub odtworzenie brakujących elementów czołgu Renault FT-17 .100%

IV. Montaż czołgu Renault FT-17

IV.1.Montaż kadłuba100%
IV.2.Montaż układu jezdnego 100%
IV.3.Montaż wieży100%
IV.4.Montaż układu napędowego 100%

V. Malowanie

V.1.Analiza materiałów archiwalnych.100%
V.2.Wybór schematu kolorystyki pojazdu.100%
V.3.Malowanie wnętrza pojazdu.100%
V.4.Malowanie układu kamuflażu.100%

Koniec pierwszego etapu prac.

fotorelacjaFotorelacja

VI. Zastępczy układ napędowy
(w kompletacji 11.11.2013)

VI.1.Wybranie rozwiązanie technicznego.100%
fotorelacjaFotorelacja
VI.2.Wykonanie elementów do zamontowania układu napędowego.100%
VI.3.Integracja układu przeniesienia mocy.100%
VI.4.Montaż silnika i układu chłodzenia.100%
VI.5.Testy układu napędowego.100%

Prace prowadzone są w Zakładach Mechanicznych "Bumar-Łabędy" S.A.

Koniec drugiego etapu prac.

VII. Prace badawcze.

VII.1.Wykonanie dokumentacji w świetle UV.100%
VII.2.Badanie twardości powierzchni elementów Renault FT-17.100%
VII.3.Badanie składu chemicznego materiałów.65%
VII.4.Analiza porównawcza elementów czołgu produkcji francuskiej i polskiej.85%
VII.5.Analiza numerów umieszczonych na Renault FT-17.38%
VII.6.Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej czołgu Renault FT-17. 77%

VIII. Wykaz brakujących elementów czołgu Renault FT-17, według stanu na dzień sprowadzenia wozu do Polski.